Porsgrunn kirkelige fellesråd > Fellesrådet > Kirkebygg og kirkegårder

Kirkebygg og kirkegårder

Porsgrunn kirkelige fellesråd omfatter fra 1. januar 2016 sognene Eidanger og Porsgrunn.

 

Eidanger menighet

Eidanger kirke er en middelalderkirke og er omsluttet av en vakker kirkegård. Det ligger et kapell "vegg i vegg". Normalt benyttes kirken ved begravelser. Kirkegården er utvidet i flere etapper og vi sluttfører i 2008 en betydelig utvidelse. Her vil det sannsynligvis etterhvert etableres en slags sentralkirkegård for Porsgrunn. 

 

Brevik menighet er fra 1. januar 2016 slått sammen med Eidanger sogn og blitt en del av  Eidanger menighet
På øya i Brevik omkranses kirken av kirkegården som også har en parkmessig verdi i Brevik. Kirkegården er "full" og det gis ikke nye kistegravsteder til de som ikke fester et slikt allerede. Kirken nærmer seg 50 år, de to forrige har blitt flammenes rov. I underetasjen er det gravkapell som benyttes ved begravelsesseremonier. 

 

Klevstrand menighet er fra 1. januar 2016 slått sammen med Eidanger sogn og blitt en del av Eidanger menighet
Klevstrand omfatter Herøya og Stridsklev kirker. Herøya har rundet 50 år og er en tidlig utgave av arbeidskirkeformen. Stridsklev ble innviet i 2000, og er en liten og moderne arbeidskirke sentralt plassert på Stridsklev. Det er ikke kirkegård ved noen av disse kirkene.

 

Porsgrunn menighet
Østre og Vestre Porsgrunn ble slått sammen til ett sogn i 2005. Vestre kirke runder 250 år i 2008 og har en liten og idyllisk kirkegård rund seg, like ved Porsgrunn Porselensfabrikk. Kirken er en tømmerkirke. Østre kirke var jevngammel med Vestre. 11. april  2011 brant kirken ned til grunnen. Østre har en relativt stor kirkegård rundt seg. Samme restriksjoner her som i Brevik. Tørmo kapell og kirkegård ligger i bakken like ovenfor frikirken på vestsiden.

 

Les brosjyren om Porsgrunn kirkelige fellesråd.

Søke på kirkegårdene

Her kan du nå søke på gravlagte på kirkegårdene i Porsgrunn.
Du vil også se seremonier som er planlagt den nærmeste tiden.

Du vil se kart over kirkegårdene nedenfor:

 

Om kirkene

 

 

Brevik kirke
Dagens kirke er Breviks tredje kirke. Den første kirke ble innviet i 1673 og ble revet i 1879. Den andre kirke ble innviet 25.10.1878. Den tredje ble oppført etter at den andre kirken brant ned 16.02.1960. Kirkens grunnsten ble lagt ned 09.09.1962 og bygget stod ferdig oppført og ble vigslet 15.12.1963. Deler av utsmykningen fra de to andre kirkene er å finne i dagens kirke.
 
 
Eidanger kirke
Langkirke oppført ca 1130 i mur og tre. Romansk stil. Viet til Jomfru Maria. Kirken ble påbygd i 1787 og et nytt sidebygg, sakristi, kom i 1981. Altertavlen ble laget av Terje Grøstad i 1991. Den beskriver Jesu Fødsel, Nattverden, Jesu dåp og Maria budskapsdag. Glassmalerier: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Ny prekestol og stort krusifiks, alt laget av Terje Grøstad. Orgel: Ryde og Bergh fra 1993 med 24 stemmer. Kirken har fått tilbake sitt gamle tårn fra 1787. Et av sikkert mange bumerker er vasket frem på sydveggen. Kirken har vært utsatt for tyverier flere ganger. I 1799 ble kirkekisten plyndret. Det var et stort tap for kirken å miste den gamle nattverdskalken. I 1996 ble kirken forsøkt påtent, men heldigvis slukket brannen av seg selv.
 
 
Herøya kirke
Arbeidskirke innviet i 1957. Arkitekt Helge Abrahamsen/Hans Grinde. Orgelet er bygget av Jørgensen i 1957. Altertavlen er malt av Arne E. Holm, Trondheim. Den fremstiller en rekke kristne symboler. Motivene i altertavlen skal leses som en bok, fra venstre mot høyre. Rekken begynner med Fødselen, deretter Dåpen, Forkynnelsen, Lidelsen og Oppstandelsen. Den vakre belysningen i kirken gjør at det store korset får sin rette virkning. Ved hjelp av store skyvedører i enden av kirkerommet, kan det åpnes inn til en stor menighetssal og videre til et lite forsamlingslokale. I underetasjen er det en stor peisestue, mye brukt til speiderarbeid. Mange forandringer er gjort i de senere år. Nytt kjøkken, kirketorg, dåpssakristi og nye menighetskontorer.
 
 
 

Langangen kirke
Innviet 23.03.1891. Arkitekt Haldor L. Børve. Kirken er bygget i nygotisk stil. Glassmalerier: «Oppstandene Kristus» laget i Hannover, Tyskland. Orgelet er fra J. H. Jørgensen, 1944, og har 9 stemmer. Kirken ble restaurert til jubileet i 1991. Store skader forårsaket av husbukkangrep ble reparert, og kirken er godt isolert. I 1999 fikk kirken ny messehagel i grønt. Kirken er flombelyst om kvelden, og den er et vakkert kjennemerke i landskapet.

 
 
 
Stridsklev kirke
Kirken ble innviet i år 2000. Grunnstensnedleggelse 6. februar 2000. Vigslet 3. desember 2000. Arkitekt: Børve og Borchenius v/Kåre Kverndokk. Kunstner: Sønke Mahler. Byggetid 9,5 mnd.
 
 
Vestre Porsgrunn kirke, Imanuels kirke
Kirken ble innviet 16.03.1758 og det er byggmester Joen Jacobsen som har bygget kirken. Han har bygd Langesund, Solum og Østre kirker. Alle bygget i tømmer. Fra kirkens første tid var den rikt utsmykket. I 1777 ble et rikt utskåret korskille fjernet og figurene «Håpet» og «Kjærligheten» ble da plassert på hver side i kordørene. Kirken har to alterbilder. Begge er av nattverden. Det som i dag er plassert i alterrammen er nylig restaurert hos riksantikvaren. I sakristiet står det rester av et gammelt skriftealter. Kirken har nytt orgel bygget av Ernst Junker i 1995, 16 stemmer. Bibelstol og lesepult er utskåret av Nils Bråtelia. Kirken har mange vakre og gamle gjenstander, bl.a. en Kristian IV’s bibel fra 1633 og nattverdsutstyr fra kirkens første tid.
 
 
Østre Porsgrunn kirke, Jesu kirke - KIRKEN BRANT 11.4.2011
Kirken ble innviet 10. juli 1760. Korskirke bygget i tømmer. Byggmester Joen Jacobsen. Arkitekter Lauritz de Thurah og Andreas Pfuzner. Kirken gjennomgikk flere restaureringer. Den siste store reparasjonen var i 1997 hvor to av tømmerhjørnene ble skiftet ut med nytt tømmer. Til jubileet i 1960 ble det også gjennomført store reparasjoner. Alterbildet var «Korsfestelsen» av Axel Ender 1890. Det gamle alterbildet var todelt,  «Himmelfarten» og  «Kongetilbedelsen». . Moses og Aron, to store trefigurer var plassert oppe på korveggen. De har i sin tid stått på to postamenter i korskillet. I kirken var talestolen rikt utskåret.
 
 

Kirkebrann i Porsgrunn
Østre Porsgrunn Kirke brant ned til grunnen 11. april 2011.