Himmelretningene og påsken

Himmelretningene og påsken

Himmelretningene og påsken

Det er tidligere nevnt i Kirkebladet at Kirken fra gammelt av har brukt de fire himmel­retningene symbolsk. Østen var ildens og soloppgangens himmelretning og vesten var vannets og renselsens himmelretning. Derfor står alteret symbolsk i øst og i gamle kirker plasserte man døpefonten ved kirkens inngang i vest. Ved dåpen ble man innlemmet i Kirken og kunne gå eller bæres inn i menigheten. Slik er det fortsatt i den katolske kirken i Porsgrunn.

Himmel­­retningene var også knyttet til elementene. Øst var ildens, vest vannets, nord var luftens og syd var jordens himmelretning. Ved sitt ord skapte Gud verden og av jord skapte han mennesket. Guds ord ble forkynt og skapelsen fant sted, og siden har tradisjonen medført at Ordet skal forkynnes i sydskipet, altså fra jordens, skapelsens himmelretning. Dette ble begrunnet med at Ordet skaper tro og omvendelse.

Men så var det slik at flere eldgamle folk, blant dem kelterne, regnet med bare tre elementer. Dette skapte problemer for St. Patrick da han kristnet Irland som det første kristne land i Europa. Men tre elementer hjalp ham også!

Saken var at kelterne hadde problemer med å forstå treenigheten. Da, sier sagnet, plukket Patrick opp et kløverblad, kelternes hellige symbol. Han spurte om det han holdt i hånden var ett eller tre blad. De kunne utfra sin tidligere tro, ikke benekte at det var ett blad og samtidig tre. Slik forsto de treenigheten og slik ble de omvendt.

En del av legendene rundt St. Patrick sier at dette skjedde i påsken og at irene da innså at opp­standelsen måtte ha funnet sted. De visste jo at bladet visnet om høsten og kom tilbake om våren. Dermed ble det store mysteriet forklart: at Kristus ble korsfestet og døde, men sto opp tre dager senere.

Mange steder i Norge sto man grytidlig opp påskedag og bega seg til nærmeste høye fjell- eller ås-topp for å se solen stå opp. Da skulle man få se solen danse i glede over Jesu oppstandelse. Andre steder danser menneskene i samme glede mens de roper

-Ja, Han er i sannhet stått opp!

Uansett skjønner vi at påsken er gledens og takknemlighetens store høytid.

Nye Østre Porsgrunn kirke er - på samme måte som den gamle kirken - orientert slik tradisjonen tilsa: inngang fra vest, alteret mot øst.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort