Porsgrunn kirkelige fellesråd > Tilbud > Trosopplæring 0-18 år

Trosopplæring - tilbud til barn og unge


Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Porsgrunn!
Alle menighetene har sine lokale planer for trosopplæring. Mange tilbud er allerede i gang, og flere nye er planlagt de nærmeste åra.


Jesus ga oss oppdraget med å døpe og lære. Sammen med foreldre/foresatte ønsker vi å bidra til at barn og unge skal få lære å kjenne troen. Derfor har vi trosopplæring fra 0 til 18 år.

Noen tilbud går ukentlig/månedlig gjennom hele året, som søndagsskole, kor og klubb. Oversikt over disse finner du under menypunktet Barn
Andre tilbud er spesielt for ett eller noen få alderstrinn, og går over én eller noen få ganger. Det gjelder f.eks. utdeling av 2-årsbok, 4-årsbok, Tårnagenthelg for 3.klassinger, LysVåken (overnatting i kirka for 6.klassinger) mm. 
I forkant av disse aktivitetene sendes invitasjon i posten til aktuell målgruppe, og du finner omtale og kan laste ned invitasjon på nettsidene våre.


Formål for trosopplæringa
Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som
- vekker og styrker kristen tro
- gir kjennskap til den treenige Gud
- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv
for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Planene skal sikre alle barn 0-18 år tilbud om minst 315 timer trosopplæring fra sin kirke.

Bakgrunn
Skolen er ikke lenger en aktør for kirkas trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer.

I 2003 blei trosopplæringsreformen "Størst av alt" vedtatt av Stortinget. I 2010 fikk menighetene i Porsgrunn, sammen med hele Skien prosti, midler til trosopplæring. Hver av menighetene har utarbeida sine lokale planer. I desember 2012 blei trosopplæringsplanene godkjent av biskopen.

Innhold
Plan for trosopplæring i Den norske kirke har fått navnet "Gud gir - vi deler". Guds nåde og kjærlighet til oss er utgangspunktet for at vi deler tro, undring, opplevelser og tradisjoner. Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus er både utgangspunkt og det sentrale innholdet i trosopplæringa.

Oppbygging
Trosopplæringsplanene inneholder noen tilbud som er felles for de fleste menigheter i Norge, og noen som er utvikla lokalt i den enkelte menighet. Noen tilbud går jevnlig gjennom hele året, ukentlig eller månedlig, som kor, søndagsskole, klubb osv. Dette er aktiviteter barna/ungdommene kan delta i over flere år. Andre tilbud er retta spesielt mot et eller noen få alderstrinn, og går over en eller noen få ganger. Invitasjon til disse tilbudene sendes i posten til aldersgruppa tilbudet gjelder.

Du kan lese mer om trosopplæringsreformen på nettsidene til Den norske kirke.