Samarbeid

Samarbeid med barnehage og skole

Velkommen til samarbeidsprosjekter med menighetene i Porsgrunn.

Den norske kirke ønsker å være en ressurs for barnehagene og skolene i Porsgrunn kommune. Vi har spennende, fine kirkebygg som gode læringsarenaer. Hvert år inviteres barnehage og skole til faste prosjekter. Det er også mulighet for å utvikle noe nytt.

Utgangspunktet er

·      Rammeplan for barnehagen.

·      Kunnskapsløftet, både generell del og kompetansemålene i RLE-faget.

 

For nærmere informasjon, gå inn på menigheten der barnehagen/skolen geografisk hører til:

Brevik menighet

Eidanger menighet

Klevstrand menighet

Porsgrunn menighet