Misjon

Misjon

Porsgrunn menighets misjonsprosjekt er for tiden i Okhaldunga, Nepal. Vi støtter bygging av nytt sykehus, i tillegg til et pasientfond hvor fattige får støtte til sykehusbehandling.