Nyheter fra Eidanger menighet, Herøya og Stridsklev

Påskevandring

For skole og barnehage    Les mer...

Velkommen til Internasjonale middager

Velkommen til middager fra forskjellige land og møte med mennesker fra mange ku...   Les mer...

Internasjonal kvinnegruppe

Velkommen til internasjonal kvinnegruppe på Voksenopplæringa høsten 2017.    Les mer...

FORMIDDAGSTREFF på Eidanger menighetshus

Velkommen til formiddagstreff på Eidanger menighetshus onsdagene 10.01.,14.02.,...   Les mer...

KIRKETRIMMEN i Brevik

Velkommen til KIRKETRIM i Brevik kirke til dans og formiddagsmat onsdager k...   Les mer...

BABYTRALL, Stridsklev, Brevik og Eidanger

Våren 2018    Les mer...

Between

Between-samling for 7 klassinger    Les mer...

Barnekoret "bli med"

Liker du å synge og danse?    Les mer...

Vi har flyttet til nye lokaler

Porsgrunn kirkelige fellesråd, Eidanger og Porsgrunn menighet har flyttet    Les mer...

Valget i Eidanger sokn

Valgte representanter til menighetsrådet for "nye" Eidanger sokn som består av K...   Les mer...

More