Nyheter fra Eidanger menighet, Herøya og Stridsklev

MUSIKKMESSE 10. FEBRUAR KL. 19.00

   Les mer...

Sanggudstjeneste Heistad bedehus

   Les mer...

Tårnagenthelg i Herøya kirke

For deg som går i 3.klasse, og bor på Herøya eller Stridsklev.    Les mer...

BABYTRALL

Stridsklev kirke og Eidanger menighetshus    Les mer...

Hjelp gjennom sorg?

   Les mer...

Velkommen til Dåp!

   Les mer...

Barnekoret "bli med"

Liker du å synge og danse?    Les mer...

More