22.09.2018: 1 Mos 12,1-4

1 Herren sa til Abram: ¬ęDra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! ...


Kilde: www.bibel.no