17.06.2019: 5 Mos 6,4-9

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. ...


Kilde: www.bibel.no