Between - for deg som går i 7.klasse! Nytt tilbud!

Between - for deg som går i 7.klasse! Nytt tilbud!

Annenhver tirsdag kl 14.30 -16 på L9 i Hovenga.

 

Hit kan du komme rett etter at skolen er ferdig. Første gang er 18.september. Mat, tweenssamling, spill/aktiviteter og leksehjelp. Det koster ikke noe å delta. Velkommen!

Her kan du lese hele invitasjonen.

Påmelding her.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Wenche Thorsen Wiig, tlf 35 56 34 12 / 474 686 97


Del denne artikkel på e-post