Pilgrimsvandring langs presteveien

Pilgrimsvandring langs presteveien

«Presteveien» var en naturlig ferdselsåre mellom Eidanger og Siljan i middelalderen. Den ble også benyttet av presten da han kom ridende til Siljan for å holde gudstjenester etter svartedaudens herjinger på 1300 tallet. Gjennom 500 år var Siljan under Eidanger prestegjeld.

Å gå pilgrim var vanlig i middelalderen. Selve ordet pilgrim betyr FREMMED. Man la ut på en vandring alene eller i flokk til et hellig sted. Motivene kunne være forskjellige fra en botsgjerning for grove straffbare synder eller håp om helbredelse ved å komme til et hellig sted hvor det var en helbredende relikvie. Men man la også ut på en slik vandring av ren reiselyst eller eventyrlyst.

Ingen fortellinger er levende om at Eidanger og Siljan kirker hadde helbredende relikvier. De var nok ingen mål for pilgrimmer. Men de var 1100 talls kirker viet til helgener, St. Maria og St. Michael.

Å vandre pilgrim er noe folk gjør igjen enten i Spania, til Roma, til Nidaros eller rett og slett til Siljan kirke. Det blir en slik mulighet på seinsommeren, nemlig søndag 19. august.

Program for dagen:

Buss fra Siljan

 1. Klokka 10.00: Gudstjeneste i Eidanger kirke med utsendelse til vandring langs Presteveien.
 2. Kort historisk presentasjon av Eidanger kirke og kirkestedet.
 3. Buss til Bjørkedalen.
 4. Orientering om Presteveien. Vandringen starter.
 5. Rast ved Årholtstua. Mulighet for grilling.
 6. Vandring i stillhet med tid til refleksjon.
 7. Ankomst Austad etter om lag 5 timer. Buss til Siljan kirke.
 8. Kort presentasjon av området rundt og av Siljan kirke.
 9. Klokka 18.00: Kveldssamling i Siljan kirke.
 10. Klokka 19.00: Enkel middag på Menighetshuset.
 11. Klokka 20.00: Retur med buss til Eidanger kirke.

Påmelding innen 12. august til Eidanger menighetskontor på tlf. 35563400

Pris: kr. 150,-

Vi, Bjørkedalen historielag, Eidanger menighet, Siljan historielag og Siljan menighet, ønsker hver og en hjertelig velkommen!


Del denne artikkel på e-post