SAMTALEGRUPPER for mennesker i sorg - etter dødsfall eller samlivsbrudd

SAMTALEGRUPPER for mennesker i sorg - etter dødsfall eller samlivsbrudd

Nye samtalegrupper for mennesker i sorg starter torsdag 1. februar

Samtalegrupper for mennesker i sorg - etter dødsfall eller samlivsbrudd - starter torsdag 1. februar kl. 19. Kurset består av 5 samlinger, og er et gratis tilbud til hele distriktet. Datoer: 01.02, 15.02, 01.03, 15.03. og 05.04. Alle samlingene er kl. 19-21 og foregår i Nenset kirke. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller livssyn. Hver kveld begynner med en felles innledning om et aktuelt tema. Etterpå går hver enkelt til samtale i sin gruppe. Gruppene blir delt inn etter hvem en har mistet, f. eks. ektefelle/samboer, barn osv., og ledes av to personer som ikke er eksperter, men som vet noe om sorg. Last ned invitasjon m/ program her

Les intervju side 10 i Porsgrunn Menighetsblad http://porsgrunn.kirken.no/Portals/94/Dokumenter/PMB%20nr%202%202017_WEB.pdf?ver=2017-03-31-153118-537


Informasjon/påmelding:
Diakon Hilda Solberg
tlf. 92866253
epost: hs396@kirken.no

 

 


Del denne artikkel på e-post