Between

Between

Between-samling for 7 klassinger

Denne høsten starter vi opp et tilbud for deg som går i 7.klasse og du er invitert til å bli med. Velkommen til BETWEEN i Stridsklev kirke.

BETWEEN samlingene starter vi med å spise sammen, vi har en samling inne i kirken, vi vil ha ulike aktiviteter, leker og spiller. Vi samles den siste torsdagen i måneden.

Samlinger dette året blir:

Torsdag 28.september kl 14-15.30

Torsdag 26.oktober

Torsdag 23. november

Torsdag 1.mars

Torsdag 5.april.

Har du spørsmål kontakt

Diakoniarbeider Merete M Andersen Tlf: 41 33 17 34

E-post: ma969@kirken.no

VELKOMMENJ


Del denne artikkel på e-post